Flag EN Flag DE Flag ES Flag IT Flag SL Flag FI

Vastuuvapauslauseke

Päätoimittaja

ILI Institute for Innovation in Learning (FIM NewLearning)
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Nägelsbachstr. 25b, 91052 Erlangen, Germany

Vastuut sisällöistä

Ulrike Hetzner ulrike.hetzner@fim.uni-erlangen.de
Sabine Rohleder sabine.rohleder@fim.uni-erlangen.de
Renate Hahner renate.hahner@fim.uni-erlangen.de
ILI Institute for Innovation in Learning (FIM NewLearning)
Nägelsbachstr. 25b, 91052 Erlangen, Germany
Tel.: +49 (0) 9131 85-26878
Fax: +49 (0) 9131 85-24738

Joka maasta nimetyt projektikumppanit ovat vastuussa maakohtaisista sisällöistä ja käännöksistä.

Nettisivujen grafiikka

Claudia Fuchs
ILI Institute for Innovation in Learning (FIM NewLearning)
Nägelsbachstr. 25b, 91052 Erlangen, Germany

Vastuuvapauslauseke

Tekijä ei ole vastuussa tarjottujen tietojen ajankohtaisuudesta, oikeellisuudesta, puutteettomuudesta eikä laadusta. Näin ollen ilmoitamme, ettemme ole vastuussa korvausvaatimuksista, jotka liittyvät tarjottujen tietojen, esimerkiksi puutteellisten tai epätarkkojen tietojen, käytöstä aiheutuviin vahinkoihin. Kaikki tarjotut tiedot annetaan sitoumuksetta ja velvoitteitta. Tekijä voi laajentaa tai muuttaa sivujen osia tai koko julkaisua kaikki tarjoukset ja tiedot mukaan luettuina tai tekijä voi poistaa ne osittain tai kokonaan ilman erillistä ilmoitusta.

Tämän projektin on rahoittanut Euroopan komissio. Tämä web-sivusto edustaa vain tekijöiden kantaa, eikä Euroopan komissiota voida pitää vastuullisena tämän web-sivuston sisältämien tietojen käytöstä.

Linkit ja viittaukset

Tekijä ei ole vastuussa sivuillaan olevista linkeistä tai viittauksista, paitsi jos tekijä on täysin tietoinen näiden laittomasta sisällöstä ja pystyy estämään sivustollaan vierailijoita katsomasta kyseisiä sivuja. Mikäli tässä tarkoitettujen tietojen käytön vuoksi aiheutuu vahinkoja, ainoastaan kyseisten sivujen tekijä voidaan saattaa vastuuseen asiasta eikä linkin sivuille tehnyttä henkilöä. Tekijä ei ole myöskään vastuussa käyttäjien hänen sivuillaan oleville ilmoitustauluille, vieraskirjoihin tai postituslistoihin jättämistä posteista tai viesteistä.

Tekijän tarkoituksena ei ole ollut käyttää julkaisussaan mitään tekijänoikeudella suojattua aineistoa tai, mikäli tämä ei ole mahdollista, tekijän tarkoituksena on ilmoittaa kyseisen kohteen tekijänoikeustiedot. Mikäli sivustolta löytyy kohteita, joita ei ole merkitty tekijänoikeudella suojatuiksi, tekijä ei ole voinut selvittää kohteen tekijänoikeutta. Tällaisen tahattoman tekijänoikeusrikkomuksen yhteydessä tekijä poistaa kohteen julkaisusta tai ainakin ilmoittaa asianmukaiset tekijänoikeustiedot sen jälkeen, kun ne on sille ilmoitettu.

Kaikki EXRERTS web-sivuston tekijänoikeudet pidätetään.

Rekisteröitymiseen tarvittavia tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä tietoja käytetä kaupallisessa tarkoituksessa.

Tämä vastuuvapauslauseke on katsottava sen Internet-julkaisun osaksi, josta se on avattu luettavaksi. Vaikka tämän tekstin yksittäiset kohdat tai sanamuodot eivät olisi lainvoimaisia tai päteviä, ne eivät vaikuta tekstin muiden osien voimassaoloon.

Valokuvat

fotolia.com: © Brebca, Monika Adamczyk, Monkey Business, Serg Myshkovsky